آموزش اکسل مقدماتی

اکسل، اکسل، اکسل… این برنامه جذاب و بدردبخور!

فکر نکنم شرکت یا سازمانی باشه که سروکاری با اکسل نداشته باشه؛

حساب کتاب، نمودار، گزارش و کلی قابلیت که میتونه خیلی از کارهارو جلو بندازه ?

دوست دارید کار با اکسل رو یاد بگیرید؟ نمی دونید از کجا؟ من بهترین و آسون ترین مسیر رو بهتون معرفی میکنم.

مبانی اکسل ۲۰۱۶

کار با سلولها و کاربرگهای اکسل