پس از سالها تدریس در زمینه نرم افزار و گرافیک کامپیوتر، برآن شدم که با طرح روشی نوین در آموزش کامپیوتر، علاوه بر کاربردی بودن، به بُعد علمی موضوعات نیز پرداخته و با برگزاری کارگاه های تخصصی در زمینه های متفاوت، در کمترین زمان، بهترین آموزش را ارائه دهم.

باشد که گامی بزرگ در فراگیری دانش کامپیوتر برداشته شود.

س.خسروآبادی